Časté dotazy

Co je to pasportizace?

Pasportizace znamená zaevidování hmotného, ale i nehmotného majetku do databáze a informování o jeho množstevním a technickém stavu. 

Proč je pasportizace majetku obce důležitá?

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (§ 29 a § 30) ukládá obci povinnost vést evidenci svého majetku. Další zákony (stavební zákon, zákon o pozemních komunikacích) ukládají obci povinnost evidence veřejného osvětlení, inženýrských sítí a místních komunikací, jednak za účelem zjištění stavu majetku a jednak jako nutné podklady pro jeho budoucí správu. Pasportizace určitého majetku obce je také součástí povinné dokumentace při čerpání dotací z OP EU.

V jaké formě je pasportizace zpracována?

Pasport jednotlivých druhů majetku obce lze obecně zpracovat ve formě digitální nebo ve formě tištěné, obě formy samozřejmě zahrnují jak textové, tak mapové zpracování. Digitální pasportizace je považována v současnosti za vhodnější formu, vzhledem k její dostupnosti, přehlednosti a jednoduchosti správy.

Jak se provádí pasportizace?

Co je obsahem pasportu?

Jak dlouho trvá zpracování pasportu?

Co je to digitální pasportizace?