Dotace na veřejné osvětlení - pasport veřejného osvětlení

(Novinky o pasportech)

Dotace na pořízení nového LED veřejného osvětlení pro obce a města nebo na rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení. Nedílnou součástí žádosti o dotaci je aktuální pasport veřejného osvětlení.

 

Dotační titul MPO - EFEKT 2017 - 2021 je již vyhlášen. Konečný termín podávání žádostí o dotaci je stanoven ke dni 31. prosince 2018.

Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení v obcích.

  • maximální výše dotace: 2.000.000 Kč

  • maximální výše dotace: 50 %

 

Jaké služby Vám můžeme poskytnout?

Naše společnost pro Vás zpracuje kompletní žádost o dotaci včetně všech povinných příloh:

  • zpracování pasportu veřejného osvětlení,

  • energetický posudek a energetický audit,

  • rozpočet akce,

  • přehled zatřídění komunikací.

zpět na všechny články