Časté dotazy

Kolik stojí pasportizace?

Cenu pasportizace ovlivňuje především množství sledovaných prvků. Jsou to počty kusů bodových prvků, délky liniových…

Více informací

Co je to pasportizace?

Zajímá vás, co znamená pojem pasportizace a jaké výhody vám přinese? Pasportizace je poměrně široký…

Více informací

Budeme mít možnost si pasport zkontrolovat?

Než dojde k finálnímu předání, má obec možnost i vícekrát připomínkovat pasport. Standardním postupem je,…

Více informací

Jak probíhá pasportizace? Jak se vytváří pasport?

Proces pasportizace, ať už se týká čehokoliv, je jednou ze základních činností při správě majetku….

Více informací

V jakých formátech obdržíme data pasportu?

Prostorová data předáváme obvykle ve formátu SHP (nejrozšířenější GIS formát) a KML (lze data prohlížet…

Více informací

Zákon a pasportování

Jedním z hlavních zákonů, který ukládá obci povinnost evidovat svůj majetek, je zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (§ 29 a § 30, Inventarizace…

Více informací