Kolik stojí pasportizace?

Cenu pasportizace ovlivňuje především množství sledovaných prvků. Jsou to počty kusů bodových prvků, délky liniových prvků či plocha plošných prvků. Často nemají zástupci obcí a měst informace o počtech prvků, které budou zahrnuty do daného pasportu, což je logické a je to jeden z důvodů zpracování pasportu.

Znamená to ovšem, že z naší strany vzniká cenová nabídka, která se zakládá na předpokládaném počtu prvků a je zároveň uvedena jednotková cena (např. za 1 m místní komunikace, nebo za jednu dopravní značku). Znamená to, že pokud není uvedeno a domluveno jinak, objednatel od nás obdrží cenovou nabídku s předpokládanou cenou pasportu a po dokončení pasportizace je vyfakturován skutečný stav. Nemůže tedy vzniknout situace, kdy by si zpracovatel záměrně navýšil předpokládanou cenu pasportu, kterou by si vyfakturoval, ale ve skutečnosti by počet sledovaných prvků, které ovlivňují cenu, byl podstatně menší.

Cenu pasportu místních komunikací: ovlivňuje délka místních a účelových komunikací. Počet mostních konstrukcí nerozhoduje.

Cenu pasportu dopravního značení: ovlivňuje počet dopravních značek, zařízení a signalizačních prvků. Nerozhoduje, na kolika nosičích jsou prvky umístěny. V případě zahrnutí vodorovného dopravního značení do pasportu, rozhoduje o ceně jeho množství.

Cenu pasportu veřejného osvětlení: cenu ovlivňuje počet světelných bodů a zároveň nerozhoduje na kolik rozvaděčů je VO napojeno.

Cenu pasportu hřbitova: ovlivňuje počet hrobových a urnových míst. Nerozhoduje například plocha hřbitova nebo celková výměra hrobových a urnových míst.

Cenu pasportu zeleně: ovlivňuje více faktorů a záleží na pojetí pasportu a jeho podrobnosti. Obecně je to buď cena za 1 ha zeleně, nebo cena za solitérní strom či solitérní keř a podobně.

Cenu pasportu mobiliáře: ovlivňuje počet kusů prvků mobiliáře.

Cenu pasportu odpadového hospodářství: ovlivňuje počet sběrných nádob nebo hnízd.

Cenu pasportu turistického značení: cenu může ovlivňovat buď počet turistických značek, nebo délka turistických tras, na kterých se značky vyskytují.

Cenu pasportu budov: u tohoto pasportu je cenová nabídka na podrobnější konzultaci s objednatelem. Cena může být koncipována od částky za jednu budovu, přes podlahové metry čtvereční až po prostorové metry krychlové.

Cenu pasportu památek: se odvíjí od počtu prvků památek, sakralních staveb a případně dalších budov.

Cenu pasportu inženýrských sítí: jelikož u sítí jde o liniové prvky, cena jejich pasportizace se odvíjí od jejich délky.

Cenu pasportu vodovodu a kanalizace: zde ovlivňuje cenu především délka sítě, hustota zástavby, hustota sledovaných prvků a zda je součástí projektu i vytrasování vedení

Plán zimní údržby a blokového čištění: cenu ovlivňuje délka komunikací, u kterých je tvořen plán zimní údržby a blokového čištění.

Zpět na ostatní dotazy