Další služby

Při naši práci jsme zjistili, že pasporty jsou skvělé identifikaci problémů, ale nevyřeší je. A také jsme si uvědomili, že díky našim technologiím jsme schopni najít i řešení mnohých problémů, na které se při pasportizaci přijde.

Ptáte se jak? Třeba tak, že po zpracování pasportu dopravního značení vytvoříme i návrh nového dopravního značení a zajistíme i všechna potřebná povolení. Podobně můžeme pomoci i s návrhem modernizace a obnovy veřejného osvětlení po provedení pasportizace veřejného osvětlení.

Kromě výše uvedeného umíme také:

 • Generel dopravy
 • Generel parkování
 • Plán zimní údržby
 • Plán blokového čištění
 • Zaměřit objekt pro vytvoření projektu na instalaci FVE
 • Provést kontrolu FVE dronem s termokamerou
 • Letecká fotogrammetrie
 • Ortofotomapy
 • Monitorování průběhu stavby dronem
 • Letecká videa a fotografie
 • Monitorování lesů a jejich obnovy po kalamitě