Pasportizace

Co je to pasportizace?

Zajímá vás, co znamená pojem pasportizace a jaké výhody vám přinese? Pasportizace je poměrně široký pojem, proto se na zaměříme na jeho význam a zejména na výhody, které Vaší obci může vyhotovení pasportu přinést. Pasportizace znamená zaevidování hmotného, ale i nehmotného majetku do databáze. Pasport Vám pomůže získat přehled o majetku obce a to včetně dodatečných informacích o jeho technickém stavu. Díky přesnému zaměření objektů v rámci pasportizace dochází k vyjasnění případných majetkoprávních sporů. Nesporný přínos má pasportizace rovněž v oblasti úspory nákladů na údržbu například obecní zeleně.

Jednoznačné přínosy pasportizace

  • zmapování kompletního obecního majetku;
  • evidence skutečného technického stavu;
  • zjištění problémových míst;
  • vyjasnění územněsprávních sporů;
  • podpora pro nové rozvojové projekty;
  • podklad pro audity (energetické, apod.);
  • první krok ke snížení nákladů na provoz a údržbu;
  • podklad pro žádosti o dotace z fondů Evropské unie;
  • silný argument proti opozici případně nespokojeným občanům.

Webová aplikace WEGAS – majetek pod kontrolou

Vyvinuli jsme mapový portál WEGAS, díky kterému získáte přehled i správu majetku online. Data můžete prohlížet, ale také přidávat. Velmi snadno lze vytvářet nové objekty, evidovat nový majetek, připojovat nejrůznější typy dokumentů či sdílet data s veřejností. WEGAS ocení jak odborníci, pracující denně s mapovými podklady, tak i široká veřejnost.

Stránky WEGAS

Mobilní aplikace GISELLA – rychlý a přesný sběr dat v terénu

Tento text je třeba vytvořit. Vyvinuli jsme mapový portál WEGAS, díky kterému získáte přehled i správu majetku online. Data můžete prohlížet, ale také přidávat. Velmi snadno lze vytvářet nové objekty, evidovat nový majetek, připojovat nejrůznější typy dokumentů či sdílet data s veřejností. WEGAS ocení jak odborníci, pracující denně s mapovými podklady, tak i široká veřejnost.

Stránky GISELLA

Provádíme všechny druhy pasportizace