Pasportizace

Co je pasport a pasportizace?

Zajímá vás, co znamená pojem pasportizace a jaké výhody vám přinese? Pasportizace je poměrně široký pojem, proto se na zaměříme na jeho význam a zejména na výhody, které Vaší obci může vyhotovení pasportu přinést. Pasportizace znamená zaevidování hmotného, ale i nehmotného majetku do databáze. Pasport Vám pomůže získat přehled o majetku obce a to včetně dodatečných informacích o jeho technickém stavu. Díky přesnému zaměření objektů v rámci pasportizace dochází k vyjasnění případných majetkoprávních sporů. Pasportizace má přínos i v oblasti úspory nákladů na údržbu například obecní zeleně. Pasport může mít mnoho podob, od mapy s body, přes laserem naskenované objekty, až po 3D modely terénu i budov.

Jednoznačné přínosy pasportizace

  • zmapování kompletního obecního majetku;
  • evidence skutečného technického stavu;
  • zjištění problémových míst;
  • vyjasnění územněsprávních sporů;
  • podpora pro nové rozvojové projekty;
  • podklad pro audity (energetické, apod.);
  • první krok ke snížení nákladů na provoz a údržbu;
  • podklad pro žádosti o dotace z fondů Evropské unie;
  • silný argument proti opozici případně nespokojeným občanům.

Způsoby sběru dat

Dle požadavků zákazníka a potřeb projektu se liší způsoby sběru dat. Vše je nastaveno na základě komunikace se zákazníkem tak, aby data měla potřebnou podobu, nesla důležité informace a byla zobrazitelná dle stanovených požadavků. Zároveň volíme způsob sběru dat dle projektu tak, aby zákazník neplatil za zbytečně drahou technologii sběru, kterou nakonec plnohodnotně nevyužije, nebo naopak aby nebyla data nedostatečná při volbě jednodušší technologii sběru dat.

Standardní způsob

Standardní způsob vypadá tak, že pracovníci v terénu zaznamenají umístění a vlastnosti sledovaných prvků pomocí mapovací aplikace Gisella. Tato aplikace propojuje informace s polohou. Samozřejmě vytvoří i fotodokumentaci sledovaných prvků. Získáte tak interaktivní mapu, ve které budou zaznamenány všechny pasportované prvky (zeleň, mobiliář, silnice, hrobová místa atd.) i s jejich vlastnostmi a fotografiemi a textovou část. Tento způsob pasportizace je vhodný pro většinu pasportů.

Laserscan

Laserové skenování objektů je inovativní způsob pořízení digitálních modelů terénu i staveb. Díky precizní technologii laseru jsou veškeré informace zaznamenány s neuvěřitelnou přesností a čitelností. Jedno skenování může poskytnout obrovské množství informací o prostoru a objektech v něm. Laserscan se používá pro tvorbu digitálních modelů terénu a pro mapování, pro tvorbu modelů staveb, inspekci průmyslových zařízení, nebo například pro digitalizaci památek a staveb.

Kamerový nájezd ulic

Kamerový nájezd ulic používáme především pro vytvoření pasportu staveb nebo pasportu komunikací. Tímto způsobem se snadno zaznamená každá závada na komunikaci a v jejím okolí. Jak tento pasport vzniká? Pasport vznikne tak, že danou lokalitu projede auto se speciální kamerou, která snímá vše kolem auta. Záznamy z kamery naši specialisté přetransformují do přehlednější formy. Zákazník tak získá dokumentaci stavu ulic ve formě 180° fotografií a také 360° fotografií nebo videí.

Mapování dronem

Mapování dronem může být použito k rychlému a efektivnímu mapování velkých ploch. Poskytují velmi podrobné snímky a mapy, což umožňuje získat mnohem více detailů a údajů než tradiční metody. Velkou výhodou je mapování míst, která jsou pro nebezpečná, jako jsou například vysoké stavby. Mapování dronem se používá k aktualizaci prostorových dat v reálném čase, takže data jsou vždy aktuální a přesná. Díky použití technologie RTK jsme schopni dosáhnout velmi přesných výsledků.

Geodetické zaměření

Geodetické zaměření může doplnit standardní způsob o zaměření prvků ve 3. třídě geodetické přesnosti, což je potřebné například pro import dat veřejného osvětlení nebo místních komunikací do DTM. Dále se z takového pasportu stává funkční podklad pro tvorbu projektových dokumentací (např. staveb a rekonstrukcí). Geodetické zaměření se může a nemusí prolnout s pasportem. Lze předat objednateli pouze protokol o zaměření a domluvený výstup zaměřených bodů.

Webová aplikace WEGAS – majetek pod kontrolou

Vyvinuli jsme mapový portál WEGAS, díky kterému získáte přehled i správu majetku online. Data můžete prohlížet, ale také přidávat. Velmi snadno lze vytvářet nové objekty, evidovat nový majetek, připojovat nejrůznější typy dokumentů či sdílet data s veřejností. WEGAS ocení jak odborníci, pracující denně s mapovými podklady, tak i široká veřejnost.

Stránky WEGAS

Mobilní aplikace GISELLA – rychlý a přesný sběr dat v terénu

Vyvinuli jsme mobilní aplikaci Gisella, díky které můžete sbírat data v terénu a exportovat je do desktopového GIS. Pomocí aplikace můžete zaměřit body, linie i polygony a evidovat u nich veškeré vlastnosti a připojit fotografie. Můžete si tak sami zmapovat veřejnou zeleň, dopravní značení, hřiště nebo například dětská hřiště.

Stránky GISELLA

Provádíme všechny druhy pasportizace