Časté dotazy

Budeme mít možnost si pasport projít a zkontrolovat před finálním předáním?

Než dojde k finálnímu předání, má obec možnost i vícekrát připomínkovat pasport. Standardním postupem je, že objednatel dostane nejprve mapový…

Více informací

Kolik stojí pasportizace? Cena pasportizace

Cenu pasportizace ovlivňuje především množství sledovaných prvků. Jsou to počty kusů bodových prvků, délky liniových prvků či plocha plošných prvků….

Více informací

Co je to pasportizace

Zajímá vás, co znamená pojem pasportizace a jaké výhody vám přinese? Pasportizace je poměrně široký pojem, proto se zaměříme na…

Více informací

Jak probíhá pasportizace? Jak se vytváří pasport?

Proces pasportizace, ať už se týká čehokoliv, je jednou ze základních činností při správě majetku. My Vás tímto procesem provedeme…

Více informací

Je nutné disponovat starým pasportem?

Pokud si u nás poptáte zpracování pasportu, není nutné mít nějaký pasport již dříve zpracovaný. Jsme tým odborníků a pasport…

Více informací

V jakých formátech obdržíme data pasportu?

Prostorová data předáváme obvykle ve formátu SHP (nejrozšířenější GIS formát) a KML (lze data prohlížet v bezplatné aplikaci Google Earth)….

Více informací

Zákon a pasportování

Jedním z hlavních zákonů, který ukládá obci povinnost evidovat svůj majetek, je zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (§ 29 a § 30, Inventarizace majetku a závazků), ve znění pozdějších…

Více informací