Budeme mít možnost si pasport zkontrolovat?

Než dojde k finálnímu předání, má obec možnost i vícekrát připomínkovat pasport. Standardním postupem je, že objednatel dostane nejprve mapový výstup, aby si zkontroloval, zda jsou zpasportovány všechny prvky (tzn. například zanesené všechny komunikace, nebo všechny lavičky v mobiliáři). Pokud je tato fáze v pořádku, dopracujeme evidenční tabulky a průvodní zprávu. Nyní dostane objednatel možnost nahlédnout do finální podoby pasportu.

Na uvedení připomínek či dotazů má objednatel vždy dostatek času a prostoru. Všechny možné úpravy jsou vždy na vzájemné domluvě. Snažíme se maximálně vyjít zákazníkovi vstříc.

Zpět na ostatní dotazy