Jak pasport hřbitova pomáhá obcím

1. července, 2024

Hřbitovy, místa hlubokých lidských emocí a vyžadují pečlivou správu, aby byly důstojně udržovány a zároveň byly funkční pro potřeby komunity. Pasport hřbitova je moderní nástroj, který značně usnadňuje práci správcům hřbitovů a obecním úřadům v plánování a údržbě těchto prostor.

Co je pasport hřbitova?

Pasport hřbitova je detailní dokumentace, která obsahuje všechny důležité informace o hřbitově i hrobech. Zahrnuje lokalizaci hrobů, typy hrobů, počty volných hrobových míst, návrh na umístění nových hrobových míst, stav infrastruktury jako jsou studny, kapličky, márnice, zvonice, prvky zeleně, hřbitovní zdi… V pasportu můžete mít zanesené podrobné informace o každém hrobě, délce trvání smlouvy, kontaktních údajích a všem, co se správou hřbitova souvisí. To nejen zjednodušuje správu, ale především pomáhá v efektivním plánování a údržbě hřbitovního areálu.

Kompletní evidence

Pasport hřbitova může obsahovat kompletní evidenci hřbitova, což přináší obrovské výhody:

Detailní informace o jednotlivých hrobových místech: Zahrnuje číslování hrobů, jejich rozměry, typ, obsazenost a také délku platnosti smlouvy.

Vedení hřbitovní knihy: Díky pasportu získáte digitalizované záznamy všech hřbitovních událostí, což vám značně usnadní administrativu. Mnoho procesů můžete díky digitalizaci zautomatizovat.

Štítkování hrobů a fotodokumentace: Každé hrobové místo je jasně označeno a dokumentováno, což usnadňuje orientaci a údržbu. Fotodokumentace také slouží jako důkaz v případných sporech týkajících se poškození hrbů.

Automatické upozorňování a generování smluv: Systém může automaticky upozornit na končící platnost nájmu hrobových míst a generovat nové smlouvy, což představuje značnou úsporu času a zvýšení efektivity správy hřbitova.

Sdílení informací o volných hrobových místech s veřejností: Neobsazené hrobové místo si mohou občané vybrat v mapovém portálu, či na stránkách obce a za vámi přijdou již s konkrétním číslem hrobu, které si chtějí pronajmout. Šetří tak váš čas a tento důležitý výběr mohou provést s rozvahou z pohodlí domova.

Plánování a údržba s pomocí pasportu hřbitova

S přesnými a aktuálními daty poskytovanými pasportem hřbitova mohou obce efektivněji plánovat:

Rozšíření a rekonstrukce hřbitova: Díky snímkování dronem získáte podrobné informace o všech objektech na hřbitově. Navrhneme vám vhodné místo pro rozšíření hřbitova tak, aby vystačil na další desítky let. Často pohled z odstupu odhalí, jak prostor využít mnohem efektivněji a díky tomu získat více nových hrobových míst.

Údržbu hřbitovního areálu: Pravidelné aktualizace informací o stavu hřbitovních prvků a vegetace pomáhají v přesném plánování údržby.

Kulturní a historická ochrana: Pasport pomáhá chránit historické hroby a památníky, což je klíčové pro zachování kulturního dědictví.

Pasport hřbitova není jen administrativní nástroj. Je to klíč k modernizaci a efektivnímu managementu hřbitovů, který pomáhá obcím přizpůsobit se potřebám 21. století. Díky komplexnímu přehledu a automatizaci mnoha procesů pasport posouvá údržbu a plánování hřbitovů na novou úroveň efektivity a přesnosti.

Co o pasportu říkají starostové, kteří už ho používají?

Blížil se nám termín rozesílání smluv na pronájem hrobových míst. Dělá se to u nás na obci každých deset let. Vytáhli jsme ze skříně šanony a chtěli jsme začít vytvářet vzorové smlouvy a všechny je přepisovat a obesílat nájemce hrobových míst. Nikdo z lidí, kteří to dělali před deseti lety, už na úřadě nepracuje. Při představě té několikatýdenní rutinní práce, jsme se hroutili. Naštěstí jsme v té době zpracovávali pasport veřejného osvětlení a napadlo nás udělat i pasport hřbitova. Teď máme evidenci hřbitova pohodlně v počítači, u každého hrobového místa jsou přesné informace, včetně smluv a fotodokumentace. Už nic nehledáme v šanonech! Jsme maximálně spokojení.

Chcete také spravovat hřbitov moderně a efektivně?
Kontaktujte nás na e-mailové adrese castkova@envipartner.cz či telefonicky na 797 979 530 a my s vámi všechny možnosti probereme podrobněji a navrhneme řešení vhodné právě pro vaši obec. Těšíme se ne budoucí spolupráci. Tým ENVIPARTNER


Další články ze světa pasportizace

Parkování, velký zdroj nespokojenosti občanů obcí

Parkování, velký zdroj nespokojenosti občanů obcí

12. května, 2024

Městské parkování je často zdrojem frustrace jak pro řidiče, tak pro městské plánovače. Zatímco počet…

Celý článek
Digitální mapa ČR

Nový web k DTM ČR digimapa.cz

7. prosince, 2023

Digitální technická mapa ČR Snažíte se zorientovat v povinnostech a záplavě informací o Digitální technické mapě…

Celý článek