Pasport mobiliáře

Pasport mobiliáře je evidencí majetku obce na veřejných prostranstvích (laviček, odpadkových košů, informačních tabulí či herních prvků).

Pasport mobiliáře je primární podklad na posouzení stavu celého zařízení za účelem úvah o jeho rekonstrukci. Tento dokument může být v budoucnu použit pro vypracování projektu revitalizace a udržitelnosti mobiliáře v obci.

Stručný obsah pasportizace mobiliáře:

  • Fyzicky zaměříme prvky mobiliáře
  • Znázorníme polohu jednotlivých prvků včetně vhodné symbologie
  • Podrobně sepíšeme vlastnosti mobiliáře (včetně polohových vlastností jako je název ulice, parcely či katastrálního území)
  • Možnost doplnění nákladů na údržbu jednotlivých prvků
  • Implementujeme data do geoinformačního systému obce

Součástí předání pasportu mobiliáře může být i mapová aplikace WEGAS. V aplikaci je možné:

  • Zobrazit polohu prvků mobiliáře
  • Barevně odlišit dle typu mobiliáře
  • Zobrazování fotografií
  • Sdílení vybraných údajů s veřejností

Potřebujete poradit?