Pasport mobiliáře

Pasportizace mobiliáře je primárně zaměřena na evidenci majetku obce na veřejných prostranstvích (laviček, odpadkových košů, informačních tabulí či herních prvků).

Pasport mobiliáře by měl představovat primární podklad na posouzení stavu celého zařízení za účelem úvah o jeho rekonstrukci. Tento dokument může v budoucnu sloužit jako podklad vypracování projektu revitalizace a udržitelnosti mobiliáře v obci.

Stručný obsah pasportizace mobiliáře:

  • Fyzické zaměření prvků mobiliáře
  • Znázornění polohy jednotlivých prvků včetně vhodné symbologie
  • Podrobný soupis vlastností mobiliáře (včetně polohových vlastností jako je název ulice, parcely či katastrálního území)
  • Možnost doplnění nákladů na údržbu jednotlivých prvků
  • Implementace do geoinformačního systému obce

Součástí předání pasportu mobiliáře může být i mapová aplikace WEGAS. V aplikaci je možné:

  • Zobrazit polohu prvků mobiliáře
  • Barevně odlišit dle typu mobiliáře
  • Zobrazování fotografií
  • Sdílení vybraných údajů s veřejností

Potřebujete poradit?