Pasport odpadového hospodářství

Pasportizace odpadového hospodářství umožňuje správcům odpadu přehled o umístění jednotlivých nádob a jejich parametrech, které lze rozšířit i o důležité informace pro obyvatele a přispět tak k ochraně životního prostředí.

Pasportizace odpadového hospodářství je primárně zaměřena na evidenci sběrných dvorů a sběrných míst separovaného odpadu. Pasport tak informuje o konkrétním umístění nádob a jejich vlastnostech jako je počet nádob v daném sběrném hnízdě, druh separovaného odpadu či objem nádob. Pro potřeby obyvatel mohou být zahrnuty informace jako je den svozu odpadu a otevírací doba sběrných dvorů.

Stručný obsah pasportizace odpadového hospodářství:

  • Provedeme geodetické zaměření sběrných hnízd včetně jednotlivých nádob a sběrných dvorů
  • Znázorníme polohu jednotlivých prvků včetně vhodné symbologie dle druhu tříděné komodity
  • Vytvoříme vizualizace sběrných míst dle celkového objemu všech nádob v daném hnízdě
  • Zpracujeme podrobný soupis vlastností nádob (včetně polohových vlastností jako je název ulice, parcely či katastrálního území)
  • Nabídneme vám možnost doplnění vlastních atributů (např. QR kód nádoby)
  • Implementujeme data do geoinformačního systému obce

Součástí předání pasportu odpadového hospodářství může být i mapová aplikace WEGAS. V aplikaci je možné:

  • Zobrazit polohu prvků odpadových míst a nádob
  • Barevně odlišit dle tříděné komodity
  • Zobrazování fotografií
  • Sdílení vybraných údajů s veřejností

Potřebujete poradit?