Pasport památek

Pasportizace památek je evidencí vybraných prvků památek na území obce nebo v jejím vlastnictví.

Standardně tento pasport eviduje dvě skupiny památek. Jsou to sakrální stavby a drobné památky (například kříže, sochy, boží muka, svaté obrázky apod.). Sakrální stavba je objekt posvátný. Vznikl bezprostřední či zprostředkovanou činností církve. Na našem území se většinou jedná o stavby křesťanského charakteru. Drobná památka je vytvořena cílenou lidskou činností, stále plní svůj původní význam a je smysluplná sama o sobě. Je umístěna v krajině, či zástavbě, je volně přístupná a viditelná pro všechny zúčastněné.

Stručný obsah pasportizace památek:

 • Lokalizace památky
 • Pořízení fotodokumentace
 • Podrobné informace o památce (název, vlastník, typ, datace, materiál, popis objektu, umístění, parcelní číslo, stav, ochrana, autor díla, navrhované opatření,…)
 • Výpis informací v kartě památky
 • Možnost doplnění dalších vlastních atributů
 • Implementace do geoinformačního systému obce
 • Zobrazení památek v mapě

Součástí předání pasportu památek může být i mapová aplikace WEGAS. V aplikaci je možné:

 • Vedení evidence památek se zobrazením polohy a všech informací
 • Zobrazování fotodokumentace
 • Filtrování památek dle vybraných atributů
 • Přiložení dokumentů k jednotlivé památce (zhodnocení restaurátora, historické dokumenty, …)
 • Sdílení vybraných údajů s veřejností

Potřebujete poradit?