Pasport turistického značení

Pasport turistického značení je evidence turistických značek a dalších prvků souvisejících s turismem (rozhledny, odpočívky, mapy, rozcestníky atd.). Pasport je účinný nástroj k vytvoření přehledu stávajícího stavu a usnadnění údržby a plánování rozvoje značení a turistického ruchu.

Součástí pasportu může být také vizualizace cyklotras. Samotná evidence dopravního (cyklistického) značení však spadá pod Pasport dopravního značení.

Stručný obsah pasportizace turistického značení:

  • Barevně odlišné liniové vyznačení turistických stezek
  • Bodové vyznačení jednotlivých značek včetně jejich orientace
  • Bodové vyznačení dalších souvisejících prvků (informační tabule, rozcestníky, mapy regionu)
  • Implementace do geoinformačního systému obce

Součástí předání pasportu turistického značení může být i mapová aplikace WEGAS. V aplikaci je možné:

  • Zobrazit polohu turistických tras
  • Barevně odlišit jednotlivé trasy
  • Zobrazení fotografií jednotlivých prvků
  • Sdílení vybraných prvků a jejich atributů s veřejností (např. vizualizace značek v podobě linií doplněných o související prvky)
  • Snadná změna podkladové mapy pro praktičtější zobrazení terénu

Potřebujete poradit?