Pasport zeleně

Pasport zeleně je základní dokument pro efektivní správu majetku obce. Pasport je koncipován tak, aby ulehčoval plánování běžné údržby zeleně a snižoval ekonomické náklady s tím související. Pasport zeleně poskytuje přehlednou evidenci jednotlivých prvků (např. stromů, záhonů).

Pasportizace zeleně lokalizuje sledované prvky, kterými jsou stromy, keře, jejich skupiny, případně i trávníky, květinové záhony a další. K prvkům poté lze přidat množství informací o sledovaných atributech. Jedná se například o dendrometrické údaje (např. výška) a arboristické posouzení (zdravotní stav, provozní bezpečnost). Souhrn těchto informací dá místní správě hodnotný přehled o nutných zásazích do zeleně a její údržbě.

Pasport je koncipován dle požadavků zákazníka. Může to být jednoduchý soupis prvků a jejich lokalizace, nebo komplexní dokument s návrhem údržby a plánem výsadby.

Stručný obsah pasportizace zeleně

 • Příklady evidovaných prvků: stromy, keře, skupiny stromů, skupiny keřů, živé ploty, trávníky, květinové záhony, vodní plochy
 • Dendrometrie – zaměření výšky stromu, šířky koruny, obvodu kmene a nasazení koruny
 • Taxon – určení rodu, druhu a případně kultivaru
 • Arboristické zhodnocení – fyziologické stáří, zdravotní stav, návrh pěstebního opatření, naléhavost a jiné
 • Statistické výstupy
 • Návrhová část s plánem údržby a výsadby
 • Implementace do geoinformačního systému obce

Součástí předání pasportu zeleně může být i mapová aplikace WEGAS. V aplikaci je možné:

 • Zobrazit polohu prvků zeleně s vybranými atributy
 • Zobrazit fotografie jednotlivých prvků
 • Filtrovat stromy s potřebným zásahem a exportovat si je do mapy k tisku
 • Zobrazit trávníky dle typu (parkový, užitkový, …) – tvorba plánu údržby
 • Sdílení vybraných údajů s veřejností

Potřebujete poradit?