Zákon a pasportování

24. května, 2021

Jedním z hlavních zákonů, který ukládá obci povinnost evidovat svůj majetek, je zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (§ 29 a § 30, Inventarizace majetku a závazků), ve znění pozdějších předpisů. Povinnost pasportování jednotlivých druhů obecního majetku je pak vymezeno především zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ukládá povinnost provádět pasport komunikací, a to podle § 5 Evidence komunikací, který uvádí, že základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci. Rozsah a způsob vedení pasportu dálnic a silnic však stanoví vlastník (§ 9, odst. 2).

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v § 161 Vlastníci technické infrastruktury, uvádí, že vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést  o ní evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury i výškové umístění. Dále uvádí, že informace mohou být poskytnuty v digitální podobě. 


Další články ze světa pasportizace

Parkování, velký zdroj nespokojenosti občanů obcí

Parkování, velký zdroj nespokojenosti občanů obcí

12. května, 2024

Městské parkování je často zdrojem frustrace jak pro řidiče, tak pro městské plánovače. Zatímco počet…

Celý článek
Digitální mapa ČR

Nový web k DTM ČR digimapa.cz

7. prosince, 2023

Digitální technická mapa ČR Snažíte se zorientovat v povinnostech a záplavě informací o Digitální technické mapě…

Celý článek