Co je to pasportizace?

Zajímá vás, co znamená pojem pasportizace a jaké výhody vám přinese? Pasportizace je poměrně široký pojem, proto se zaměříme na jeho význam a zejména na výhody, které Vaší obci může vyhotovení pasportu přinést.

Pasportizace znamená zaevidování hmotného, ale i nehmotného majetku do databáze. Pasport Vám pomůže získat přehled o majetku obce a to včetně dodatečných informacích o jeho technickém stavu. Díky přesnému zaměření objektů v rámci pasportizace dochází k vyjasnění případných majetkoprávních sporů. Nesporný přínos má pasportizace rovněž v oblasti úspory nákladů na údržbu například obecní zeleně. 

Jednoznačné přínosy pasportizace

  • zmapování kompletního obecního majetku;
  • evidence skutečného technického stavu;
  • zjištění problémových míst;
  • vyjasnění územněsprávních sporů;
  • podpora pro nové rozvojové projekty;
  • podklad pro audity (energetické, apod.);
  • první krok ke snížení nákladů na provoz a údržbu;
  • podklad pro žádosti o dotace z fondů Evropské unie;
  • silný argument proti opozici případně nespokojeným občanům.

Zpět na ostatní dotazy