Pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení (dále jen VO) eviduje současný stav VO a mapuje technické zařízení související s provozem VO.

Pasport je základním dokumentem pro správu, optimalizaci a rozvoj soustavy veřejného osvětlení a je vyžadován zákonem 183/2006 Sb. ve znění aktuálních předpisů. Bez řádné pasportizace není možné kvalifikované projektování modernizace a optimalizace veřejného osvětlení. Samozřejmostí je, že pasport a z něj vycházející energetický audit jsou nedílnou součástí žádostí o jakékoliv dotace na veřejné osvětlení. Může sloužit jako podklad pro zpracování světelné studie, projektu rekonstrukce a vyřízení dotace EFEKT na rozvoj městské infrastruktury. Dále může být podkladem pro dokument generel veřejného osvětlení.

Stručný obsah pasportizace veřejného osvětlení:

 • Fyzická prohlídka veškerého zařízení
 • Geodetické zaměření každého kusu veřejného osvětlení
 • Popis současného stavu (přehled veškerého zařízení veřejného osvětlení a jeho technického stavu)
 • Zjištění napájecích okruhů rozvaděčů (podklad pro optimalizaci)
 • Zpřesnění průběhu podzemního kabelového vedení
 • Srovnání instalovaného výkonu se skutečnou spotřebou (historie fakturace)
 • Implementace do geoinformačního systému obce

Součástí předání pasportu veřejného osvětlení může být i mapová aplikace WEGAS. V aplikaci je možné:

 • Zobrazit polohu světelných bodů s vybranými atributy
 • Zobrazit polohu rozvaděčů s vybranými atributy
 • Zobrazit kabelové vedení
 • Barevně odlišit jednotlivé okruhy napojené na RVO
 • Hlídání platností revizí RVO i SB
 • Zobrazování fotografií
 • Sdílení vybraných údajů s veřejností

Potřebujete poradit?