Pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení (dále jen VO) eviduje současný stav VO a mapuje technické zařízení související s provozem VO.

Pasport je základním dokumentem pro správu, optimalizaci a rozvoj soustavy veřejného osvětlení a je vyžadován zákonem 183/2006 Sb. ve znění aktuálních předpisů. Bez řádné pasportizace není možné kvalifikované projektování modernizace a optimalizace veřejného osvětlení. Samozřejmostí je, že pasport a z něj vycházející energetický audit jsou nedílnou součástí žádostí o jakékoliv dotace na veřejné osvětlení. Může sloužit jako podklad pro zpracování světelné studie, projektu rekonstrukce a vyřízení dotace EFEKT na rozvoj městské infrastruktury. Dále může být podkladem pro dokument generel veřejného osvětlení.

Stručný obsah pasportizace veřejného osvětlení:

  • Fyzicky prohlédneme všechna zařízení
  • Geodeticky zaměříme každý kus veřejného osvětlení
  • Popíšeme současný stav (přehled veškerého zařízení veřejného osvětlení a jeho technického stavu)
  • Zjistíme rozmístění a zapojení napájecích okruhů rozvaděčů (podklad pro optimalizaci)
  • Informace implementujeme do geoinformačního systému obce

Další služby spojené s pasportem VO

  • Zjištění a zaměření průběhu kabelového vedení (vzdušné i zemní)
  • Srovnání instalovaného výkonu se skutečnou spotřebou (historie fakturace)
  • Příprava dat do DTM (jednotný výměnný formát DTM)

Potřebujete poradit?