Generel veřejného osvětlení

1. dubna, 2022

Generel veřejného osvětlení řeší zatřídění veřejných komunikací podle stupně jejich zatížení a z toho plynoucí požadavky na třídy osvětlení (dle ČSN CEN/TR 13201-1).

Co je to generel veřejného osvětlení?

Generel veřejného osvětlení je jedním ze základních dokumentů pro plánování rozvoje veřejného osvětlení. Je hlavním souborem pravidel, požadavků zákonů a norem, jimiž se řídí rekonstrukce, obnova, modernizace a výstavba veřejného osvětlení v obcích a městech. Generel veřejného osvětlení se zpracovává v návaznosti na pasport veřejného osvětlení.

Pasport veřejného osvětlení v praxi – ukázka zaměření světelných bodů v terénu
Pasport veřejného osvětlení v praxi – ukázka zaměření světelných bodů v terénu

Ukázka zaměření světelných bodů v terénu

Generel veřejného osvětlení obsahuje především zatřídění stávajících i plánovaných komunikací do příslušných tříd osvětlení. Díky tomuto zatřídění jsou následně určeny světelně-technické požadavky pro danou komunikaci dle příslušných norem. Právě tato světelně-technická část generelu je podkladem pro stanovení konkrétních požadavků na veřejné osvětlení.

Vycházíme především z údajů pasportu místních komunikací, územního plánu, materiálů památkové péče, generelu rozvoje dopravy, požadavků dopravního inspektorátu z hlediska bezpečnosti provozu a platných technických norem.

K čemu jsou světelné výpočty v návaznosti na generel veřejného osvětlení?

  • Budete mít jistotu, že vaše obec či město dodržuje normu ČSN EN 13201.
  • Budete vědět, že máte optimální rozmístění veřejného osvětlení.
  • Vyvarujete se přesvětlení, nedosvětlení nebo nebezpečnému nerovnoměrnému osvětlení komunikace v návaznosti na zatřídění komunikací
  • Zvýšíte bezpečnost a plynulost dopravy na daném území
  • Zlepší se zraková pohoda uživatelů
  • Vytvoření moderního veřejného osvětlení města či obce, které bude splňovat požadavky na bezpečnost dopravy, vzhled veřejných prostorů a omezení rušivého světla
  • Díky správně zvolenému svítidlu budete osvětlovat jen místa, které potřebujete.

Pasportizace v praxi – ukázka zatřídění komunikací
Pasportizace v praxi – ukázka zatřídění komunikací do příslušných tříd osvětlení v obci Troubky

Klíčovým faktorem pro správné nasvětlení komunikací je zejména dobrá viditelnost situace na vozovce, v dostatečné vzdálenosti, což umožňuje zamezení dopravních nehod a dalších nežádoucích situací. Pro jednotlivé třídy komunikací jsou stanoveny parametry osvětlení, ty jsou popsány níže v tabulce.

Optimální teploty chromatičnosti pro odlišné charaktery komunikací

Charakter komunikaceTřída osvětleníTeplota chromatičnosti [K]
samostatné oblasti, národní parky, rezidenční oblasti s vysokou hustotou zástavbyP, M<2700 (žlutá – jantarová), bez modré složky
veřejná prostranství převážně pro pěší uživatele a komunikace s nízkou intenzitou motorové dopravyP, M2000–3000 (teple bílá)
komunikace se střední intenzitou motorové dopravy a cyklostezkyM, C3000–4000 (neutrálně bílá)
komunikace pro motorovou dopravu s vysokou intenzitou provozuM, C4000–5000 (chladně bílá)
Další články ze světa pasportizace

Nejčastější problémy v dopravním značení v obci

17. srpna, 2022

Vodorovné dopravní značky Vodorovné dopravní značky (například vyznačení jízdních pruhů, přechodů pro chodce atd.) mají největší nevýhodu v zimním období….

Celý článek

Generel veřejného osvětlení

1. dubna, 2022

Generel veřejného osvětlení řeší zatřídění veřejných komunikací podle stupně jejich zatížení a z toho plynoucí požadavky na třídy osvětlení (dle…

Celý článek