Generel veřejného osvětlení

18. června, 2021

Generel veřejného osvětlení řeší zatřídění veřejných komunikací podle stupně jejich zatížení a z toho plynoucí požadavky na třídy osvětlení (dle ČSN CEN/TR 13201-1).

Co je to generel veřejného osvětlení?

Generel veřejného osvětlení je jedním ze základních dokumentů pro plánování rozvoje veřejného osvětlení. Je hlavním souborem pravidel, požadavků zákonů a norem, jimiž se řídí rekonstrukce, obnova, modernizace a výstavba veřejného osvětlení v obcích a městech. Generel veřejného osvětlení se zpracovává v návaznosti na pasport veřejného osvětlení.

Co je obsahem generelu veřejného osvětlení?

Generel veřejného osvětlení obsahuje především zatřídění stávajících i plánovaných komunikací do příslušných tříd osvětlení. Díky tomuto zatřídění jsou následně určeny světelně-technické požadavky pro danou komunikaci dle příslušných norem. Právě tato světelně-technická část generelu je podkladem pro stanovení konkrétních požadavků na veřejné osvětlení. 

Generel veřejného osvětlení vychází především z údajů pasportu místních komunikací, územního plánu, materiálů památkové péče, generelu rozvoje dopravy, požadavků dopravního inspektorátu z hlediska bezpečnosti provozu a platných technických norem.

K čemu jsou světelné výpočty v návaznosti na generel veřejného osvětlení?

  • Budete mít jistotu, že vaše obec či město dodržuje normu ČSN EN 13201.
  • Budete vědět, že máte optimální rozmístění veřejného osvětlení.
  • Vyvarujete se přesvětlení, nedosvětlení nebo nebezpečnému nerovnoměrnému osvětlení komunikace v návaznosti na zatřídění komunikací
  • Díky správně zvolenému svítidlu budete osvětlovat jen místa, které potřebujete.
Další články ze světa pasportizace

Generel veřejného osvětlení

18. června, 2021

Generel veřejného osvětlení řeší zatřídění veřejných komunikací podle stupně jejich zatížení a z toho plynoucí požadavky na třídy osvětlení (dle…

Celý článek

Proč je starost o obecní zeleň důležitá?

17. června, 2021

Obecní zeleň je jedním z nejdůležitějších krajinných prvků v obci s mnoha významnými ekologickými funkcemi, i přesto jí není věnována…

Celý článek