Kontrola fotovoltaiky dronem

26. září, 2023

Fotovoltaické elektrárny zaznamenaly v posledních letech obrovský rozmach. Jako každá jiná technologie i solární panely vyžadují pravidelnou údržbu a kontrolu. V tomto článku si povíme, proč je kontrola technického stavu fotovoltaických elektráren tak důležitá a jak moderní technologie, zejména drony s termokamerou, mohou v této oblasti pomoci.

Význam technické kontroly fotovoltaických elektráren

Jistě jste v poslední době zaznamenali i zprávy o poruchách fotovoltaických elektráren, které vyústily v požáry. Nechceme vás strašit, ale i solární elektrárny stárnou a opotřebovávají se stejně jako jiné technologie. Opotřebení nebo skrytá poškození mohou významně snížit efektivitu fotovoltaických panelů. Například, pokud se jeden z článků přehřívá, může to způsobit snížení celkového výkonu elektrárny a v extrémních případech může dojít i k požáru.

Pravidelná kontrola a údržba mohou prodloužit životnost elektrárny. Čím déle elektrárna funguje efektivně, tím kratší je návratnost investice a vyšší výnos. Každý vadný modul snižuje výkon celého tzv. stringu, tedy panelů zapojených do série. Detekováním a řešením problémů včas, lze zajistit, že elektrárna bude fungovat maximálně efektivně po celou dobu její životnosti.

Nejčastější závady fotovoltaických elektráren

Ačkoli jsou fotovoltaické elektrárny téměř bezúdržbové, stále existují potenciální problémy, které je potřeba řešit. Pojďme si vyjmenovat některé z nejčastějších závad:

  • Hot Spots (přehřátá místa) – Jedná se o místa na FV panelu, které se přehřívají více než okolní části. To může být způsobeno stíněním, nečistotami nebo poškozením samotného panelu.
  • Mikrotrhliny – Solární články mohou mít mikrotrhliny, které mohou vzniknout během výroby, instalace nebo kvůli tepelným výkyvům.
  • PID (Potential Induced Degradation) – Jedná se o degradaci solárního panelu způsobenou vysokým napětím mezi samotným panelem a zemí.
  • Poškození vodou a vlhkem – Přestože jsou solární panely navrženy tak, aby odolávaly povětrnostním vlivům, stále mohou být poškozeny vodou a vlhkostí, což může vést ke korozním procesům a elektrickým poruchám.
  • Závady na kabeláži a konektorech – Poškozené nebo špatně připojené kabely a konektory mohou způsobit úniky proudu, zkraty a následně snížení efektivity celého systému případně i požár.
  • Poruchy střídačů – Střídače, které převádějí stejnosměrný proud na střídavý, jsou jednou z nejvíce náchylných komponent fotovoltaického systému. Poruchy mohou být způsobeny přetížením, přehřátím nebo elektrickými výkyvy.

Všechny výše jmenované závady mají za následek snížení výkonu elektrárny, tedy celkové efektivity a při zanedbání vést i k požáru.

Včasná identifikace a řešení těchto problémů jsou klíčové pro udržení dlouhodobě funkční fotovoltaické elektrárny. Zde je prostor pro využití moderních technologických nástrojů identifikace, jako jsou drony s termokamerami, které mohou rychle objevit některé z výše uvedených problémů.

Snímek fotovoltaických panelů zachycující přehřívání poškozených částí FVE panelů

Jak drony mění způsoby kontroly fotovoltaiku ?

Říkáte si, že si elektrárnu zkontrolujete sami? Ano, část kontroly můžete provést sami, ale pokud máte panely na těžko přístupné střeše, nebo velký solární park, pak tento způsob samokontroly pro vás není vhodný. Při kontrole svépomocí můžete zjistit závady typu rozbitý panel po kroupách, nebo uvolněný kabel, ale jen pohledem nepoznáte skryté vady ani přehřívání určitých částí fotovoltaické elektrárny.

Drony vybavené termokamerami mohou provést inspekci elektrárny během několika minut. Pohled z výšky a schopnost snímat v infračerveném spektru umožňují rychle identifikovat problematické oblasti. Drony eliminují potřebu fyzického přístupu k solárním panelům, což zvyšuje bezpečnost celého procesu.

Investice do dronu a vyškolení personálu samozřejmě není pro všechny. Jestliže nemáte vlastní dron, můžete využít služeb firmy ENVIPARTNER . Tato firma nabízí komplexní inspekční služby, včetně použití dronů s termokamerami.

Frekvence kontrol elektráren

Frekvence kontrol fotovoltaických elektrárnách závisí na mnoha faktorech, včetně typu instalace, klimatických podmínkách, věku systému a výrobce. Nicméně, zde jsou některé obecné zásady:

Roční kontrola

Minimálně jednou ročně by měla být provedena komplexní kontrola celého systému. Tato kontrola by měla zahrnovat vše od vizuálního zhodnocení stavu panelů až po testování invertorů (střídače, měniče), kabeláže a dalších komponent.

Kontrola po extrémním počasí

Pokud vaše elektrárna prošla extrémními klimatickými událostmi, jako jsou bouřky, silný vítr, námraza nebo kroupy, doporučuje se provést kontrolu co nejdříve, abyste identifikovali a odstranili jakékoliv potenciální problémy.

Kontrola měniče, baterií a kabeláže

Kontroly by měly probíhat každých 6–12 měsíců. Moderní měniče a bateriová uložiště mají vestavěné diagnostické funkce, které umožňují sledovat jejich stav online. Zkontrolovat by se měla také kabeláž a elektrické komponenty, aby bylo zajištěno, že neexistují žádné viditelné známky opotřebení, korozí, nebo poškození izolace.

Zajistěte si kontrolu FVE včas

Pravidelná kontrola technického stavu fotovoltaické elektrárny je nezbytná pro její efektivní a bezpečné fungování. Moderní technologie, jako jsou drony s termokamerami, nabízejí rychlou, bezpečnou a nákladově efektivní metodu inspekce. Pokud hledáte spolehlivého partnera v této oblasti, firma ENVIPARTNER je tu pro vás.

Tak nečekejte, až se objeví první problémy a kontaktujte nás. Preventivní kontrola je vždy lepší než následná oprava!

Kontroly fotovoltaických elektráren dronem

Volejte nám na tel.: 797 979 530 nebo napište na mail castkova@envipartner.cz
Jsme tu pro vás a vaši bezpečnost!


Další články ze světa pasportizace

Parkování, velký zdroj nespokojenosti občanů obcí

Parkování, velký zdroj nespokojenosti občanů obcí

12. května, 2024

Městské parkování je často zdrojem frustrace jak pro řidiče, tak pro městské plánovače. Zatímco počet…

Celý článek
Digitální mapa ČR

Nový web k DTM ČR digimapa.cz

7. prosince, 2023

Digitální technická mapa ČR Snažíte se zorientovat v povinnostech a záplavě informací o Digitální technické mapě…

Celý článek