obec Sojovice

7. června, 2023

Obec Sojovice navázala spolupráci se společností ENVIPARTNER při řešeni projektu s dotační podporou protipovodňových opatření a bezdrátového rozhlasu. Tento projekt pro obec připravili takříkajíc na klíč.

Projekt byl úspěšný, dotace byla získána a bezdrátový rozhlas byl v obci vybudován. Obec byla s prací společnosti ENVIPARTNER velmi spokojena.

V obci jsme následně naráželi na chybějící pasportizaci majetku obce. Při hledání společnosti, která tyto služby nabízí a poskytuje, jsme zjistili, že jednou z nich je i ENVIPARTNER. Na základě předchozích kladných zkušeností s touto společností jsme ji oslovili a jejich nabídka se nám zamlouvala.

Nejdříve jsme zadali požadavek na pasportizaci komunikací a dopravního značení. Výsledek nás příjemně překvapil, a tak jsme postupně zadávali další segmenty, jako jsou pasporty obecního mobiliáře, odpadového hospodářství, inženýrských sítí a veřejného osvětlení. Všechny segmenty jsou evidovány v systému WEGAS s on-line přístupem.

Realizace pasportu byla prováděna postupně, dle požadavků obce, připomínky byly vždy neprodleně zapracovány. Cena jednotlivých pasportů je velmi příznivá i v porovnání s konkurencí. Práce s pasporty v prostředí WEGAS je velmi intuitivní, uživatelsky přívětivá, umožňující jak vlastní editaci prvků pasportu, ale také náhled pro veřejnost. Výstupy získané ze systému WEGAS nám velmi pomáhají jednak při evidenci přehledu a stavu našeho majetku, ale dovolují přehledně plánovat další investice jak do oprav, tak do budování nových částí.

Určitě doporučujeme spolupráci s touto společností.

Ing. Bc. Petr Obdržálek
starosta obce Sojovice

Další články ze světa pasportizace

Jak pasport hřbitova pomáhá obcím

Jak pasport hřbitova pomáhá obcím

1. července, 2024

Hřbitovy, místa hlubokých lidských emocí a vyžadují pečlivou správu, aby byly důstojně udržovány a zároveň…

Celý článek
Parkování, velký zdroj nespokojenosti občanů obcí

Parkování, velký zdroj nespokojenosti občanů obcí

12. května, 2024

Městské parkování je často zdrojem frustrace jak pro řidiče, tak pro městské plánovače. Zatímco počet…

Celý článek