obec Sojovice

7. června, 2023

Obec Sojovice navázala spolupráci se společností ENVIPARTNER při řešeni projektu s dotační podporou protipovodňových opatření a bezdrátového rozhlasu. Tento projekt pro obec připravili takříkajíc na klíč.

Projekt byl úspěšný, dotace byla získána a bezdrátový rozhlas byl v obci vybudován. Obec byla s prací společnosti ENVIPARTNER velmi spokojena.

V obci jsme následně naráželi na chybějící pasportizaci majetku obce. Při hledání společnosti, která tyto služby nabízí a poskytuje, jsme zjistili, že jednou z nich je i ENVIPARTNER. Na základě předchozích kladných zkušeností s touto společností jsme ji oslovili a jejich nabídka se nám zamlouvala.

Nejdříve jsme zadali požadavek na pasportizaci komunikací a dopravního značení. Výsledek nás příjemně překvapil, a tak jsme postupně zadávali další segmenty, jako jsou pasporty obecního mobiliáře, odpadového hospodářství, inženýrských sítí a veřejného osvětlení. Všechny segmenty jsou evidovány v systému WEGAS s on-line přístupem.

Realizace pasportu byla prováděna postupně, dle požadavků obce, připomínky byly vždy neprodleně zapracovány. Cena jednotlivých pasportů je velmi příznivá i v porovnání s konkurencí. Práce s pasporty v prostředí WEGAS je velmi intuitivní, uživatelsky přívětivá, umožňující jak vlastní editaci prvků pasportu, ale také náhled pro veřejnost. Výstupy získané ze systému WEGAS nám velmi pomáhají jednak při evidenci přehledu a stavu našeho majetku, ale dovolují přehledně plánovat další investice jak do oprav, tak do budování nových částí.

Určitě doporučujeme spolupráci s touto společností.

Ing. Bc. Petr Obdržálek
starosta obce Sojovice

Další články ze světa pasportizace

Nový web k DTM ČR digimapa.cz

7. prosince, 2023

Digitální technická mapa ČR Snažíte se zorientovat v povinnostech a záplavě informací o Digitální technické mapě…

Celý článek

Představujeme náš YouTube kanál

6. prosince, 2023

ENVIPARTNER představuje YouTube Kanál „Pasportujeme„: Váš průvodce světem nejnovějších technologií v oblasti mapování, sběru dat a…

Celý článek