Návrh dopravního značení

Chtěli byste umístit v rámci obce nové dopravní značení nebo provést studii na odhalení špatně označených křižovatek a zabránit tak nejasným situacím v provozu? Neváhejte nás kontaktovat a my pro Vás zařídíme celý proces návrhu dopravního značení od vytipování míst na doplnění značení, přes projednání s dotčenými orgány (odbor dopravy příslušného ORP, dopravní inspektorát PČR, aj.) až po finální obdržení stanovení dopravního značení, které Vám umožní začít fyzicky realizovat nové dopravní značení.

V případě, že současné dopravní značení z různých důvodů nevyhovuje reálnému provozu, je možné podat návrh na změnu, zrušení či přidání nového dopravního značení příslušnému orgánu. Návrh na změnu dopravního značení můžete podat jako občan, obec i organizace (např. spolky, statutární orgán právnické osoby atd.). Příslušným orgánem pro podání návrhu je silniční správní úřad podle kategorie a třídy pozemní komunikace. Podle zákona o pozemních komunikacích (§ 77 odst. 1 a § 77a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění) je určeno, jaký správní orgán je ve věci příslušný.

Stručný obsah návrhu dopravního značení

  • Zpracujeme grafický návrh přidání, zrušení či přemístění dopravních značek
  • Projednáme s příslušným dopravním inspektorátem PČR
  • Při návrhu značek na krajských komunikacích projednáme se Správou a údržbou silnic příslušného kraje
  • Projednáme s odborem dopravy příslušného ORP
  • Zajistíme finálního stanovení dopravního značení k fyzické realizaci značení