Záznam stavu objektu před a po

Tato služba se zaměřuje na precizní zaznamenání stavu různých objektů. Běžně se jedná o detailní dokumentaci komunikací, jež mohou být zatíženy okolní stavbou, nebo tím, že se stanou objízdnou trasou. Zaznamenáváme často i stavy mostů a budov v okolí velkých staveb, nebo staveb ovlivněných nadměrnou průmyslovou či zemědělskou činností v jejich okolí.

Pasport stavu objektů může sloužit jako důležitý důkazní materiál, který pomáhá při řešení případných sporů, rozlišování chyb vzniklých před a během stavby, nebo jako referenční bod pro obnovení původního stavu objektů po dokončení stavby.

Nicméně, služba nezahrnuje pouze stavby – zaznamenává se také obecný stav objektů. Může jít například o identifikaci problémů na střechách, kontrolu stavu sloupů nízkého nebo vysokého napětí, nebo prohlídku fotovoltaických elektráren.

Rozsah této služby vždy flexibilně přizpůsobujeme konkrétním potřebám dané lokality a typu sledovaného objektu.

Stručný obsah záznamu stavu objektu:

  • Obhlídka objektu
  • Podrobná fotodokumentace
  • Vytvoření videozáznamu 180° kamerou
  • Vytvoření videozáznamu 360° kamerou
  • Vytvoření fotodokumentace 360° kamerou
  • Zaměření závad/sledovaných vlastností pomocí GPS přístroje
  • Popis závad/sledovaných vlastností
  • Fotodokumentace závad/sledovaných vlastností
  • Zaznamenání stavu dronem
  • Implementace dat do portálu WEGAS