Pasport hřbitova

Pasport hřbitova je základní evidencí hřbitovů vedenou jejich správcem.Kvalitně zpracovaná dokumentace následně umožňuje efektivnější a provázanější správu obce, která minimalizuje náklady a vynaložený čas. Je nutné zdůraznit, že dokument šetří i obecní rozpočet - obec bude mít přehled o plátcích a neplátcích nájmu hřbitovní jednotky.

Pasportizace hřbitova může obsahovat tyto činnosti:

  • Zaměření polohy hrobových míst (HM) na pozemku hřbitova

  • Zjištění plochy HM

  • Pořízení fotografie hrobu

  • Opis údajů z náhrobku

  • Zanesení údajů z náhrobku do systému

  • Zanesení údajů o rozměru HM do databáze

  • Zakreslení HM do mapy

  • Vytvoření aktivní vrstvy hrobu v mapě

  • Nahrání fotografie hrobu do systému

  • Zobrazení fotografie v mapě

Pasport hřbitova vhodně doplňuje další možné druhy dokumentů - plány údržby či pasport zeleně.

 

Mám zájem o pasport hřbitova     pošlete mi nabídku