Pasport inženýrských sítí

Pasport inženýrských sítí zjišťuje a hodnotí stav prvků inženýrských sítí v obci. Nejen, že je tato dokumentace vyžadována stavebním zákonem a je podmínkou pro čerpání dotací z určitých operačních programů EU, ale slouží také jako podklad pro budoucí správu majetku obce či pro tvorbu koncepce rozvoje a obnovy zařízení. Pro detailnější zaměření průběhu vodovodu či kanalizace pokračujte na pasport vodovodu a kanalizace.

Stručný obsah pasportizace inženýrských sítí:

  • Znázornění průběhu nejrůznějších typů inženýrských sítí (např. vodovod, plynovod, optický kabel atd.)
  • Digitalizace inženýrských sítí (z papírové podoby do digitální)
  • Vyžádání průběhu sítí od jejich poskytovatelů na území obce
  • Možnost doplnění dalších vlastních atributů
  • Implementace do geoinformačního systému obce

Součástí předání pasportu inženýrských sítí může být i mapová aplikace WEGAS. V aplikaci je možné:

  • Zobrazit polohu inženýrských sítí
  • Barevně odlišit jednotlivé typy sítí
  • Možnost kombinace s detailnějšími pasporty vodovodu či kanalizace
  • Sdílení vybraných údajů s veřejností

Potřebujete poradit?