Pasport stavby

Předmětem tohoto druhu pasportu je záznam stavu objektů dotčených stavbou před jejím započetím. Nejčastěji se jedná o zaznamenání stavu komunikací, které budou zatíženy provozem stavby, nebo jsou přímo součástí stavby. Dále to mohou být mosty na těchto komunikacích, nebo například přilehlé budovy. Subjekt si nechává tento pasport vyhotovit jako důkazní materiál pro řešení případných sporů nebo jako podklad pro uvedení objektů do původního stavu po ukončení stavby.

Tento pasport je nejčastěji vyhotovován před započetím stavby, ale stejně tak je smysluplné ho realizovat v jejím průběhu i po jejím ukončení.

Obsah pasportizace se liší vždy podle konkrétních potřeb dané lokality a typu sledovaného objektu. Následující výčet je průřezem možných úkonů.

Stručný obsah pasportizace stavby

  • Obhlídka objektu
  • Podrobná fotodokumentace
  • Vytvoření videozáznamu 180° kamerou
  • Vytvoření videozáznamu 360° kamerou
  • Vytvoření fotodokumentace 360° kamerou
  • Zaměření závad pomocí GPS přístroje
  • Popis závad
  • Fotodokumentace závad
  • Zaznamenání stavu dronem
  • Implementace dat do portálu WEGAS

Potřebujete poradit?