Pasport účelových komunikací

Pasport účelových komunikací poskytuje přehled o sledované cestní síti, jejím stavu a dalších vlastnostech.

Stručný obsah pasportu účelových komunikací:

 • Fyzicky zaměříme účelové komunikace (tzn. vozovky, chodníky a cyklostezky)
 • Zpracujeme liniovou či polygonovou vizualizaci
 • Vytvoříme podrobný soupis vlastností komunikací
 • Vytvoříme výčet parcel pod evidovanými komunikacemi
 • Součástí je evidence mostů
 • Možnost rozšíření pasportu o další prvky souvisejících s komunikacemi (parkoviště, schodiště, propustky, vpusti a další)
 • Implementujeme data do geoinformačního systému obce

Součástí předání pasportu místních komunikací může být i mapová aplikace WEGAS. V aplikaci je možné:

 • Zobrazit polohu komunikací
 • Zobrazit polohu vybraných bodových prvků (mosty, atd.)
 • Barevně odlišit komunikaci například dle povrchu
 • Snadné úpravy pasportu
 • Zobrazování fotografií
 • Sdílení vybraných údajů s veřejností

Potřebujete poradit?