Pasport hřbitova

Pasport hřbitova je základní evidencí hřbitovů vedenou jejich správcem. Základním principem pasportu hřbitova je správa (pořízení, aktualizace, evidence) popisných a grafických dat hrobových míst (hrobů, hrobek a urnových míst). Kvalitně zpracovaná dokumentace následně umožňuje efektivnější a provázanější správu obce, která minimalizuje náklady a vynaložený čas.

Stručný obsah pasportizace hřbitova:

 • Zaměříme a vykreslíme všechna stávající hrobová místa (HM) na pozemku hřbitova
 • Číslování HM – doplníme dle dostupných podkladů a konzultací s objednatelem / nové číslování
 • Zjistíme přesné rozměry HM (šířka, délka, plocha)
 • Doplníme typologické údaje – typ hrobu
 • Doplníme obsazenost – dle konzultací s objednatelem
 • Pořídíme fotografie hrobu – ke každému HM bude připojena fotodokumentace (foto celého hrobu a detail náhrobku)
 • Zajistíme opis údajů (rodin) z náhrobku
 • Zaneseme údaje o HM do databáze
 • Napojíme data z evidence hřbitova vedené objednatelem
 • Vytvoříme ortofotomapu za pomocí dronu
 • Vytvoříme přehled volných HM včetně návrhu nových – dokreslíme/označíme volná či plánovaná HM – dle informací o oblasti a velikosti daných HM od objednatele
 • Zaměříme a vykreslíme konstrukční a orientační prvky hřbitova – hřbitovní zeď, oplocení, vstupy, cestní síť, hřbitovní mobiliář, staveb, významných dřevin apod.
 • Zakreslíme HM do mapy
 • Vytvoříme aktivní vrstvu hrobu v mapě

Součástí předání pasportu hřbitova může být i mapová aplikace WEGAS. V aplikaci je možné:

 • Vedení evidence hřbitova
 • Vedení hřbitovní knihy
 • Evidence poplatků za hrobová místa
 • Generování nájemních smluv
 • Hlídání končící platnosti nájemních smluv
 • Zobrazování fotografií
 • Sdílení vybraných údajů s veřejností

Potřebujete poradit?