Pasport hřbitova

Pasport hřbitova je základní evidencí hřbitovů vedenou jejich správcem. Základním principem pasportu hřbitova je správa (pořízení, aktualizace, evidence) popisných a grafických dat hrobových míst (hrobů, hrobek a urnových míst). Kvalitně zpracovaná dokumentace následně umožňuje efektivnější a provázanější správu obce, která minimalizuje náklady a vynaložený čas.

Stručný obsah pasportizace hřbitova:

 • Zaměření polohy hrobových míst (HM) na pozemku hřbitova
 • Zjištění plochy HM
 • Pořízení fotografie hrobu
 • Opis údajů z náhrobku
 • Zanesení údajů z náhrobku do systému
 • Zanesení údajů o rozměru HM do databáze
 • Přehled volných hřbitovních míst včetně návrhu nových
 • Možnost doplnění polohopisu (zákres stromů, odpadních nádob, zdrojů vody, …)
 • Zakreslení HM do mapy
 • Vytvoření aktivní vrstvy hrobu v mapě
 • Nahrání fotografie hrobu do systému
 • Zobrazení fotografie v mapě

Součástí předání pasportu hřbitova může být i mapová aplikace WEGAS. V aplikaci je možné:

 • Vedení evidence hřbitova
 • Vedení hřbitovní knihy
 • Evidence poplatků za hrobová místa
 • Generování nájemních smluv
 • Hlídání končící platnosti nájemních smluv
 • Zobrazování fotografií
 • Sdílení vybraných údajů s veřejností

Potřebujete poradit?